III. részÖsszefoglalás

(III. rész)A kereszténység az öröm vallása


1. Ismétlő kérdések

Élt-e Jézus? (32)
Mit mond a történelem Jézus istenségéről? (33)
Hogyan találkozhat az ember Jézussal? (34)
Mi a hit? (37)
Mi Isten terve rólunk? (39)
Mi teszi eggyé Istenben a három személyt? (45)
Jézus tanítása szerint mikor szeretünk igazán? (51)
Hogyan oldotta meg Jézus a szenvedés titkát? (55)

2. A tanultak összefüggése

a) Témánk központi igazsága és titka a Szentháromság

Jézus életét és tanítását akkor értjük meg, ha tudjuk, hogy Ő a Szentháromságból jött, a Szentháromság életét hozta a földre, és szentháromságos életre hívta meg az embert (istenszeretetre, emberszeretetre, szeretetegységre).
A Szentháromság titkából értjük meg témakörünk szinte minden kérdését:

1. Megértjük Jézus és a megtestesülés titkát:

- Ha Isten lényege a szeretet, érthetővé válik, hogy Isten szeretete kiáradt a világba Jézusban.
- Ha Jézus a Szentháromságban él, érthető, miért volt Jézus oly tökéletes egységben az Atyával és a Lélekkel.
- Ha Jézus a Szentháromság egy Személye, érthető, hogy ha Ő bennünk él, akkor mi is az Atya gyermekei lettünk, és meghívást kaptunk a Szentháromság életébe. ("Isten emberré lett, hogy az embert Istenné tegye" - mondja Szent Atanáz.)

2. Megértjük a jézusi emberszeretet titkát:

- Jézus ugyanazt az életformát - a kiüresedés és eggyé válás életformáját - élte a földön, mint a Szentháromságban. Eggyé vált az emberekkel az Istentől való elhagyatottság érzetéig, a halálig.
- S minket - akik a Szentháromság életébe kaptunk meghívást - hívott, hogy ugyanezt az életformát éljük, a kiüresedés és eggyé válás életformáját. S akkor Jézus és a Szentháromság él bennünk. Akkor Isten országában élünk.

3. Megértjük az ember titkát:

hogy bár él benne az önzés, mégis a szeretetben, az önátadásban, az egységben találja csak meg önmagát - hiszen a Szentháromság képére van teremtve.

b) A kereszténység az öröm vallása

Jézus Isten-szeretetéről és emberszeretetéről való tanítása nem valami emberidegen gondolatrendszer, hanem megoldás és válasz az ember legmélyebb kérdéseire. Az ember semmire nem vágyik úgy, mint hogy valaki azt mondja neki: életednek, minden tettednek van értelme. És Jézus ezt mondta:

- Van értelme az életnek: mert Isten mindig velünk van, szeret, és örök boldogságra hív.
- Van értelme a becsületes, feltűnés nélküli életnek (akkor is, ha a becsületességet sokszor nem fizetik meg): a keresztény élet sikere, hogy Jézus élhet benne, ha az ember Isten akaratát teszi.
- Van értelme a feltétel nélkül másokért adott életnek akkor is, ha visszaélnek vele. Mert Jézus "csírája" ott él minden emberben; Jézus meg akar születni mindenkiben a szeretet által. És mert a szeretet által Jézus és a Szentháromság él bennünk.
- Van értelme a szenvedésnek, a lelki sötétségnek is. (Ezt senki nem merte mondani Jézus előtt.) Mert Jézussal találkozhatunk minden szenvedésben; hiszen Ő eggyé vált minden szenvedővel, magára vett minden fájdalmat. - Mert a szenvedést Jézussal egyesülten felajánlhatjuk másokért; s általa segíthetünk embertársainkon. - S mert Jézus ezáltal is egyre szabadabbá, egyre jobban önmagává akar alakítani.
- Van értelmük még az emberi gyöngeségeknek és botlásoknak is. Mindig újra kezdhetünk... És botlásaink fájdalmát is felajánlhatjuk másokért, egyesülve benne Jézussal. Isten ereje pedig "gyöngeségünkben mutatkozik meg a maga teljességében".

Az ember azért boldogtalan, mert élete telve van értelmetlenségekkel, sikertelenségekkel. A kereszténység az öröm vallása, mert Krisztus megszüntette az élet értelmetlenségeit. Benne minden tettünk hasznossá és sikeressé lehet.