10 fontos kérdés


Ezeket a kérdéseket gyakran teszik fel keresztény barátaiknak, papoknak, lelkészeknek nyitott szívvel, valódi válaszokat kereső emberek. A kérdésekre klikkelve a könyv azon  fejezeteit találod meg, amelyek egyrészt megválaszolják, másrészt a keresztény hit egységében, annak fényében mutatják be azokat.

A vallásról
- A tör­té­ne­lem és je­len leg­is­mer­tebb val­lá­sa­i

Van-e Isten?
 - Mit mond az anyag­vi­lág?

Van-e Isten?
- Mit mond em­be­ri ter­mé­sze­tünk?

A Szentírás
- Is­ten szava? Szentírás és a mitoszok
– és a tudomány?

Jé­zus?
- Hogyan igazolja a történelem?

Jézus?
- Mi újat hozott?

A hit-titkok
– és a Szent­há­rom­sá­g titka

A szen­ve­dés öröm­mé vá­lik?

Az Egyház titka
- Az Egyház bűnei? (Inkvizició, keresztes háborúk stb.)

Egy­ház, pap­ság, ha­la­dás