V. részJézus megváltotta a világot

Az emberiség újjászületése


Képzelj el valakit, aki nemcsak süket és néma, hanem vak is. Keller Helén ilyen volt. Azt gondolod: milyen félelmetesen sötét és szomorú lehetett az élete. Önéletrajza mégis azt bizonyítja, hogy ő telve volt optimizmussal. Amikor megírta, az egész világ felfigyelt rá. Tíz év alatt ötven nyelvre lefordították, és a mai napig új kiadásokat ér meg. Egészségesek és rokkantak százezrei merítettek belőle. - Helén az Egyesült Államokban született 1880-ban. 19 hónapos korában elveszítette látását és hallását. Úgy tűnt, hogy a növekvő gyermek szívét a rokkantság végleg bezárta. Nevelőjének közeledését eleinte dührohamokkal utasította el. De a szeretet hatására lassan megnyílt. Nevelője egész életét arra áldozta, hogy megtanítsa őt írni, a vakok írását olvasni, és beszélni. Sőt, tanítója folytonos közvetítésével több nyelvet elsajátított, s az egyetemet is elvégezte. Ettől kezdve egész életét a rokkantak ügyének szentelte. Milliárdokra rúgó összegeket gyűjtött e célra. Hatszor körülutazta a világot, és sok ezer előadást tartott. Mi a titka rokkantságát felülmúló erejének? - Életének kulcsa a megváltás gondolata. E titkot először tanítója testesítette meg számára, aki életét áldozta azért, hogy kivezesse őt a süketség és vakság börtönéből. Majd általa megismerte Krisztust, aki az egész emberiséget vezette ki az emberi korlátok, a sötétség kilátástalanságából. - Előadásait, írásait a megváltottság öröme hatotta át: Isten szeret, terve van velünk. Jézus életét adta azért, hogy megtaláljuk életünk isteni értelmét, hogy elhozza nekünk, sötétben járóknak a fényt. "Köszönöm, Istenem, fogyatékosságomat - írta - mert általa találtam meg magamat, munkámat, Istenemet."

Az egész emberiség vágyik a megváltásra: Vágyik a megoldásra megoldatlanságaiban. Vágyik a fényre sötétségeiben. Vágyik az erőre gyengeségében.

Nem emel föl már senki sem,
Belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

(Nem emel föl)

- fogalmazza meg József Attila a megváltás utáni vágyakozást. S a kereszténység vallja, hogy Jézus megváltotta a világot, megoldott minden kérdést, felemelte az embert. - Az emberiség újjászületése ez.