II. RÉSZ


Isten szól a kereső emberhez

A világ leghíresebb könyve


Ugye, izgalmas volna megismerned a világ leghíresebb könyvét?! Vajon van ilyen? Melyik az a könyv, amelyet a világon a legtöbben olvasnak? Amelyet a legtöbb nyelvre fordítottak le? Amelyik a legnagyobb példányszámban fogy el? - Tudod-e, hogy ez a könyv a Biblia? A világon a legelőször nyomtatták ki. A legtöbb nyelven olvasható (az egész Újszövetség 850 nyelven, egyes részei pedig 1785 nyelven). És évről-évre - ha a bibliai válogatásokat is beleszámítjuk - több, mint 100 millió példányban fogy el.

És tudod-e, hogy melyik az a könyv, amelynek témáiból a világon a legtöbb festményt festették, a legtöbb zenei- és irodalmi művet alkották? Igen. Ismét ugyanaz! A Szentírás. Mily gyakran merítettek a Szentírásból indítást 2000 év legnagyobb festői, mint Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaelo, Rembrandt, Munkácsy és Csontváry; és írói, mint Dante, Thomas Mann, Dosztojevszkij, Madách, Babits, Ady vagy Németh László és zenészek, mint Palestrina, Bach, Händel, Beethoven, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán.

Miért volt Aranynak, Adynak, Gárdonyinak, Radnótinak vagy Kodálynak egyaránt rendszeres vagy éppenséggel napi olvasmánya a Biblia? Mi az oka annak, hogy az emberiség nagyjai - művészek és gondolkodók - ily tisztelettel voltak és vannak a Szentírás iránt? Mert megrendítette őket a Szentírás irodalmi szépsége és erkölcsi tisztasága. Ezért vallják, hogy ez a könyv nemcsak a vallásos emberek kincse, hanem emberi kultúránknak is egyik legnagyobb értéke. De bizonyára még a legnagyobb gondolkodók elismerésénél is többet mond, hogy nincs még egy könyv a világon, amelyből oly sokan életet merítettek, s amelyért oly sokan készek voltak életüket adni.
Sok ezer megrendítő példa közül most csak kettőt idézünk:

- A Diocletianus-féle keresztényüldözés idejéből (304-ből) sok ezer vértanú közül néhánynak megmaradt az ítélethozatal jegyzőkönyve. Innen ismerjük a történteket. - Euplusz, egy szicíliai fiatalember áll a bíróság előtt. Tudja, hogy a keresztényekre halál vár, de szavai tanúsítják, hogy nem fél. Amikor hitéről faggatják, elővesz egy kézzel írt könyvet, az evangéliumot. “Ez Istennek, az én Uramnak törvénye - mondja -. Ezért kész vagyok meghalni.” Súlyos kínzások között mindvégig imádkozva hal meg.

- Egy újabbkori történet: Radnóti Miklós lakásán zörget a Gestapo. “Azonnal kövessen bennünket!... Semmit sem hozhat magával...” Radnóti tudja, hová indul. Megöleli feleségét, majd gyors mozdulattal egy kisalakú bibliát csúsztat belső zsebébe... - “Indulhatunk!” ...

A következő három fejezetben meg fogunk ismerkedni ezzel a könyvvel - mindazokkal a nehézségekkel és ellenvetésekkel, amelyeket olykor hallunk vele kapcsolatban. Az alapvető ismerkedés után megkísérlünk behatolni előbb az ószövetségi Szentírás, majd az Újszövetség mélységeibe.