VIII. részKeresztények a világban

Prófétai küldetésben

II. János Pál pápabejárta az egész világot. Amerre járt, mindenfelé milliós embertömegek fogadták. S a kiengesztelődés, a béke és az öröm e hírnökét egyszercsak gyilkos golyó találta el, amely majdhogynem halálát okozza. - Vajon kinek volt útjában, kinek ártott a pápa? - kérdezte megindultan a Magyar Rádió bemondója is a hír vételekor.
Ez a próféták sorsa. Tömegek mozdulnak meg szavukra. Tömegek emelik fel arcukat a Fényre. De van, aki szembefordul velük. A világban vannak, a világért élnek, de vannak, akik nem fogadják el őket.
Krisztus prófétai küldetést szánt az egész Egyháznak, minden kereszténynek. (Akkor is, ha e küldetésnek nem mindenki tesz eleget!) - A kereszténység a világban, a világért él. Isten szeretetének örömhírét hirdeti. De eközben sokszor tapasztal ellenállást, idegenséget a világban.
A következő rész a keresztények világban való életéről, - jelenlétéről és „idegenségéről” szól. Látni fogjuk, hogy minden hivatás és minden keresztény életforma hordozza a prófétai vonásokat: az isteni hívás fenségét, a küldetés nagyságát, a világért való felelősséget - és bizonyos idegenséget a világban. De azt is látjuk majd, hogy a kereszténység éppen így tud a föld sója, a világ világossága lenni.