VIII. részÖsszefoglalás

(VIII. Rész)

A világban, de nem a világbólKrisztus a világba küldött minket, hogy tegyünk tanúságot arról az életről, amelyre az emberiség vágyik. Ez a küldetés a keresztény számára feszültséget teremt. A világban él, a világért él, de mivel új (teljesebb) életre hívja meg embertársait, sokszor idegenül érzi magát a világban. Azonban éppen ebből a feszültségből fakad az élet: egy új életre csak az tud meghívni másokat, aki új életet él, illetve akiről látják, hogy máshogy él.
Az ismétlődő kérdések és a lelkiismeret-vizsgálat által összefoglaljuk a tanultakat, illetve felelevenítjük magunkban azokat a gondolatokat, amelyek arra indítanak, hogy valósítsuk meg Isten rólunk való tervét és küldetésünket a világban.

1. Összefoglaló kérdések

Miként tud egyesülni a keresztény a világban Jézussal? (121. kérdés)
Melyek azok a jézusi törvények, amelyek különösen szemben állnak a közfelfogással? (123)
Mi a döntő szempont a keresztény ember pályaválasztásában? (125)
Mik a világi intézmények? (128)
Mit ígérnek a jegyesek házasságkötéskor? (132)
Miért nem méltóak az emberhez a tisztátalan gondolatok, cselekedetek? (137)

2. Lelkiismeret-vizsgálat

1. A világban élünk, Isten küldött, hogy tanúságot tegyünk szeretetéről.
Törekszel-e arra, hogy becsületes munkáddal és mások iránti szereteteddel Jézus tanúja légy?
- Embertársaidban szolgálod-e Jézust? (“Amit egynek tettetek...”)
- Jézus eggyé vált minden ember fájdalmával. Felfedezed-e a körülötted levő emberek és az emberiség fájdalmaiban Jézust?
- Ha úgy érzed, hogy lelked “száraz” (hogy nem tudsz imádkozni) kéred-e a Szentlélek segítségét?
- Próbálod-e annál jobban szeretni embertársaidat, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát neked?

2. Nem vagyunk a világból valók. - Jézusról akkor tudunk tanúságot tenni, ha nem tartozunk az önzés világához.
- Örömmel vállalod-e, hogy Krisztus küldetésének hordozója légy a világban?
- Örömmel elviseled-e, ha úgy érzed, hogy vallásosságod miatt idegen vagy az emberek között?
- Meglátod-e Isten szép tervét a szexualitásban? Fáj-e neked, ha bárhol (szóban, cselekedetben) visszaélnek azzal? Szoktál-e imádkozni az ilyen emberekért?
- Viselkedésedben, öltözködésedben, szavaidban Jézus és a Szent Szűz tisztaságának tanúja vagy?
- Kerülöd-e azokat az olvasmányokat, filmeket, társaságot, amelyek árthatnak tisztaságodnak?
- Ha kísértésben vagy, kéred-e Jézus segítségét? (Felajánlod-e a kísértés fájdalmát másokért?)

3. Hivatásválasztás
- Hiszel-e abban, hogy életednek nincs nagyobb célja, mint hogy Isten tervét megvalósítsd?
- Életpályád (hivatásod) megválasztásában keresed-e Isten akaratát?
- Ha úgy érezted, hogy Isten teljesebb odaadásra hív, komolyan vetted-e a hívást? (Imádkozol-e naponta, hogy Isten mutassa meg neked akaratát?)
- Próbálsz-e hűséges lenni a “kicsi” dolgokban (tanulás, munka, reggeli-esti imádság, vallásos olvasmányok, életrend), hogy így Isten elvezethessen arra az élethivatásra, amelyre Ő akar? (“Aki a kicsiben hű...”)
- Imádkozol-e azért, hogy Isten adjon elkötelezett papi, szerzetesi, világi hivatásokat? (“Kérjétek az aratás Urát...”)

Istenem! A világba küldtél, hogy tanúságot tegyek Rólad, Tudom, hogy vár Rád a világ. Add, hogy teljesítsem küldetésemet, embertársaim között már most, s egykor majd azon az életpályán, amelyet nekem szántál! Adj erőt, hogy tudjak hű lenni Hozzád a kis dolgokban, és vezess Te a nagy döntésekben! Amen.