VIII. részÖsszefoglalás: Évünk anyaga


A kereszténység - élet1. Az év anyagának áttekintése
Az év végén örömet jelent számodra egy kis visszatekintés; felfedezed, hogy milyen sok mindenről tanultál ebben az évben.

a) Hitünk nagy igazságairól, titkairól

A mennyről, örök életről, a bűnről és kárhozatról, - arról, hogy minden tettünknek jelentősége van az örök életre;
- a halálról és feltámadásról, a megváltásról, és a szenvedésnek is fényt adó húsvéti titokról - arról, hogy Jézus halála óta minden szenvedés és halál a feltámadásba vezet;
- a keresztények tanúságtevő küldetéséről, - arról, hogy Krisztus az, aki tanúskodik életünkben, a közösségünkben, szavainkban;
- A keresztény életének Szűz Máriában megvalósuló titkáról, - a keresztény hivatásról: hogy Jézus éljen bennünk, és Őt adjuk a világnak;
- A kegyelem hét forrásáról, a szentségekről, - arról, hogy általuk Krisztus halálába és feltámadásába öltözünk, a krisztusi élet növekszik bennünk;
- az Egyház misztériumáról, egységéről, - arról, hogy ha a keresztény közösség egységét építjük, hozzájárulunk, hogy a világ egysége megvalósuljon. - stb.

b) A keresztény élet gyakorlatáról

- a világban való küldetésünkről és idegenségünkről,
- a liturgiáról, a böjti és ünnepi időkről, az önmegtagadásról,
- a keresztény hivatásról és a pályaválasztásról,
- a házasságról, családról, szexualitásról,
- az elkötelezett világi hivatásokról, meg a papságról és szerzetességről,
- a keresztények egységét szorgalmazó ökumenikus mozgalomról,
- s a minden jóakaratú emberrel való párbeszédről.

c) És sok-sok érdekességről

- a gazdagság és szegénység vagy a háború és béke kérdéseiről,
- az Egyház, a kultúra és haladás kapcsolatáról, meg hírneves, tudós papokról,
- istenkereső emberekről (tudósokról, művészekről, költőkről) és keresztény hősökről meg szentekről - stb.

2. A lelki élet alapszabályai

A tanult igazságok ismerete fontos. De elsősorban azt tanultuk, hogy a kereszténység - élet. Hitünk igazságai mind az életre hívnak meg, hitünk tényei a krisztusi életbe vezetnek be.
Ha az elméletben tanultak egy részét el is felejtenéd, krisztusi életednek folyton fejlődnie kell. Különösen véss tehát szívedbe néhány alapvető szabályt:

a) A kereszténység forradalom. Belső életünk megújulása, s ezáltal környezetünk átalakítása Krisztus szellemében. - Sok külsőség és középszerűség közepette korunkban sok fiatal érzi a hívást a krisztusi megújulásra. Te is meg vagy híva.

b) Istennek csodálatos terve van veled. 1. Az a terve, hogy Jézus és a Szentháromság éljen benned, s így Istent adhasd a világnak. 2. Az a terve, hogy ha ketten vagy hárman összejöttök Jézus nevében, Ő legyen ott köztetek, s ebből megismerje a világ Istent. 3. Az a terve, hogy így másokkal együtt eljuss majd az Istennel való végső találkozásra.

c) Hogyan tudod megvalósítani Isten tervét? - ez a legfontosabb kérdés számodra, hiszen életed legnagyobb sikere, ha ezt a tervet meg tudod valósítani. Mi tehát ennek a feltétele? - Hogy Isten akaratát tedd (engedelmeskedj a Szentlélek vezetésének) a kis dolgokban is. (“Aki a kicsiben hű, a nagyban is az.”)
1. Rendszeresen imádkozz (reggel tervezd meg a napodat Jézussal, este beszéld meg Vele, hogyan sikerült)!
- Rendszeresen gyónj (kb. havonta) és ha misén vagy, áldozz!
- Ne szakadj el az egyházi közösségtől!
2. Minden helyzetben teljesítsd Isten legfőbb akaratát: szeresd Istent és embertársaidat!
- Mert így Jézus él benned. S ha ketten vagy hárman összejöttök, Jézus ott lesz köztetek. S így meg fogsz egyszer érkezni Isten megdicsőült országába.

d) S ha úgy érzed, hogy lelked száraz? Ha egyszer csak semmire sincs kedved? Nem fontos, hogy mit érzel, csak higgy! De a lelki szárazságban ügyelj három dologra: 1. Kérd a Szentlélek segítségét! 2. Egyesülj a keresztre szögezett és elhagyott Jézussal, aki magára vette az emberek fájdalmát és lelki szárazságát. Hordozd vele a keresztet másokért. 3. Kezdj el jobban élni. Mert a szárazság, kedvetlenség sokszor arra is figyelmeztet, hogy hiányos a szereteted. Jézus pedig megígérte, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatja magát. - Ne feledd soha a fontos szabályt:
Ha nem tudod eléggé szeretni Istent, szeresd jobban az embereket! (És sikerülni fog az istenszeretet.)
Ha nem tudod eléggé szeretni az embereket, szeresd jobban Istent! (És sikerülni fog az emberszeretet.)

e) S ha újra és újra elestél? Ha száz elhatározás után újra hibáztál? - Mindig kezdj újra! Ez a szentté válás útja. Isten ereje gyöngeségedben mutatkozik meg igazán! Válj eggyé tehát a harmadszor is földre eső Jézussal. (Jusson eszedbe a futószalag a gyertyákkal” - Vö. 21. rész “Beszéljük meg!”)
Ha kitartasz a jézusi élet szabályai mellett, tapasztalod majd, hogy Jézus hűséges, s egyszercsak olyan csodákat művel benned, amilyenekre csak Ő képes.