VI. rész


Összefoglalás

(VI. RÉSZ)


„Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)


Jézus látható közösséget alapított, hogy folytassa művét a világban. Egyházát az Igével, a szentségekkel táplálja, hogy élő Ige, élő Jézus legyen a földön. Egyházát vezetői által Önmaga vezette a szentháromságos életre, hogy képes legyen megjeleníteni a földön az egység életformáját, s ezáltal legyen a nem hívők (a világ) szentsége, és hívjon meg minden embert az egyetemes testvériségre.
Mivel mindez elsősorban krisztusi életet jelent, most ismét lelkiismeret-vizsgálat formájában foglaljuk össze a tanultakat.

1. Összefoglaló kérdések


Hogyan ismertethetjük meg a nem hívőkkel Istent? (vö. 89. kérdés)
Hogyan tudjuk kibontakoztatni másokban a jót? (95)
Miért teljesíti örömmel egy keresztény embertársa vagy elöljárója kérését? (96)
Miért különösen felelősek a keresztények az egységért? (95)
Mit tehetünk, hogy környezetünkben növekedjék a szeretet egysége? (100)

2. Lelkiismeret-vizsgálat


1. Jézus meghívott, hogy légy olyan, mint a lencse, amely összegyűjti a nap sugarait és gyújt!
- Él-e benned a kereszténység öröme? (Imádkozol-e rendszeresen? Hálát adsz-e Isten szeretetéért?)
- Tettél-e valamit azért, hogy másokat elvezess Krisztus örömére? Jézus abban tud élni, az által tud gyújtani, aki szeret.
- Úgy mész-e embertársaid közé, hogy Jézust akarod vinni nekik?
- Rendszeresen járulsz-e szentáldozáshoz? (Azzal a vággyal, hogy Jézus éljen benned, és Ő érintse meg általad embertársaidat?)
- Szeretettel szolgálod-e embertársaidat? („Aki első akar lenni... legyen mindenkinek a szolgája!” )
- Meglátod-e bennük a jelöltet az isteni életre?
- Imádkozol-e, vállalsz-e áldozatot, egyesülsz-e a keresztre szögezett Jézussal mások megtéréséért?

2. Jézus az egyház vezetői által vezet bennünket, hogy így valósuljon meg népének egysége, s az egyház jel legyen a világ számára.
- Szoktál-e imádkozni az egyház vezetőiért (a pápáért, püspöködért, papjaidért)?
- Teszel-e valamit azért, hogy egyházközösségetek szeretetközösséggé váljék? (Mit tehetnél?)

3. Az ember könnyen Nem-et mond másnak, és így feszültséget, szakadást hoz létre. A Szentháromság és Jézus élete csupa Igen a jóra. Jézus által a kereszténynek is meg kell látnia a jót és Igen-t kell mondania arra.
- Felfedezted-e embertársaidban a jót? És Igen-t mondtál-e rá? (Vagy csak kritizálsz?)
- Észreveszed-e a jót, a jóakaratot szüleidben, nevelőidben - és próbálsz-e eleget tenni kívánságaiknak? (Sokszor vagy dacos?)
- Megértéssel vagy-e elöljáróid iránt, ha fáradtak, türelmetlenek? Szeretettel próbálod-e könnyíteni fáradságukat?
- Egyesülsz-e a keresztre szögezett Jézussal, ha nehezedre esik az engedelmesség? (Jézus engedelmes volt a kereszthalálig: - így váltotta meg a világot!)
- Gondolsz-e arra, hogy ha szeretsz, Jézus él benned, és Ő megoldja a nehézségeket?

4. Jézus lehetővé tette, hogy az egyház titka kicsiben is megvalósuljon. Megígérte, hogy egy egyházközösség, hittanos csoport vagy két-három ember szeretetegységében meg fog jelenni, s ebből megismeri a világ Istent.
- Tettél-e valamit azért, hogy egyházközségetekben jelen lehessen Jézus?
- Azzal az elhatározással mész-e a hittanos közösségbe, hogy adni akarsz? (Hogy szeretni akarod társaidat?)
- Tudod-e tovább szeretni társaidat, ha úgy látod, hogy nem működnek eléggé közre abban, hogy Jézus köztetek lehessen? (Felismered-e ebben a fájdalomban az elhagyott Jézust?)
- Keresed-e a hittanokon kívül is az együttlétet olyan testvérekkel, akik vágynak arra, hogy Jézus megjelenjék köztetek?
- Ha nem vagy együtt keresztényekkel, akkor is törekszel-e úgy élni, hogy Jézusban egy légy mindazokkal, akik benne élnek?

5. Ha mi egyek vagyunk, Jézus köztünk van. S a világ felismeri Istent. Egyébként nem.
- Él-e benned a vágy a keresztények egysége után? (Tettél-e lépéseket a nem katolikus keresztények felé?)
- Azzal a felelősséggel építed-e közösségeteket, hogy másokat ez hív meg az egységre?

Uram, hálát adok, hogy oly sokat megismerhettem a kereszténység, az egyház titkaiból, a Te titkaidból. Bocsáss meg, hogy sokszor nem teljesítettem eléggé azt, amire hívtál. Add, hogy ma újult erővel tudjak elindulni a te utadon és az egység utáni vágyban!