V. részÖsszefoglalás

(V. RÉSZ)


A szentek egyességében élünk


Hitünk új titkait ismertük meg. A bűn és a megváltás titkát; a feltámadás és örök élet titkát s a húsvét misztériumában az élet és halál titkát. S mindezekben ott rejtőzik még egy titok: egyetemes testvériségünk titka. Olyan családot alkotunk, amely behálózza nemcsak az egész földet, hanem a tisztítótüzet és a mennyet is. E nagy család - a szentek egyessége - fényében ismételjük most át anyagunkat.

1. A megváltás és a szentek egyessége

Mit jelent, hogy Jézus élete és halála megváltó tett? (vö. 75. kérdés)
- Jézus a megváltásban lehetővé tette, hogy Isten gyermekei és egymás testvérei legyünk. Isten gyermekeinek közösségét "szentek egységének" hívjuk. Ezt a nevet azért merjük használni, mert bár mi nem vagyunk még szentek, de Krisztus, a Szent, már bennünk él és meghív, hogy legyünk szentek.

2. A küzdő Egyház húsvét titkát éli

Mi a húsvéti misztérium jelentése számunkra? (vö. 79.)
Hol tapasztaljuk meg életünkben leginkább a húsvéti titkot?
Mi, akik a földön élünk, Krisztus földi életét éljük, a búzaszem életét. Küzdelmen és halálon át jutunk a feltámadásba. Ezért a földön élő keresztények közösségét "küzdő Egyháznak" hívjuk.

3. Örök életre és feltámadásra várunk

Honnan tudjuk, hogy az embernek van lelke? (vö. 85.)
Miért ésszerű tanítás az, hogy az ember örökké él? (vö. 81.)
Miért ésszerű tanítás az, hogy a lélekkel együtt a test is feltámad? (vö. 86.)
Melyek azok a földi szépségek, amelyek megmaradnak az örök életben?

4. A dicsőséges Egyház

Kik azok, akik Krisztussal együtt eljutottak a dicsőségbe?
A Szent Szűz és a szentek. "Dicsőséges Egyháznak" hívjuk őket, mert bennük a húsvéti titok dicsősége van már jelen: a feltámadás.
Mi az örök boldogság öröme? (vö. 82.)
Az Istennel való találkozás elszakítja az üdvözülteket egymástól és tőlünk?
- Nem. Sőt, annál nagyobb szeretettel viseltetnek irántunk. Hiszen egy család tagjai vagyunk Krisztus Testében. Ezért kérhetjük közbenjárásukat Istennél. (Ha embertársunkat megkérhetjük, hogy imádkozzék értünk, a szenteket még inkább.)
- Különösképpen lelki rokonunk a védőszentünk. Keresztnévként ennek a szentnek nevét kaptuk. Meg kell ismernünk életét, hogy lássuk, miben követhetjük példáját. Az öntudatos keresztény nem aszerint választ bérmanevet, hogy melyik névnek van jó hangzása, hanem megismeri a szentek életét, s annak nevét kéri, akit különösen is példaképének érez!
- Mindenszentek ünnepén az összes mennybe jutottakat ünnepeljük. Nemcsak a híres szenteket, hanem mindazokat, akik Isten dicsőségében élnek. (Lehetnek köztük elhunyt ismerőseink is.)

5. A szenvedő Egyház

Kik jutnak a tisztulás állapotába?
Mi a tisztítótűz fájdalma?
Ok is beletartoznak a szentek egységébe?
- Ok a "szenvedő Egyház". Értük imádkozunk, különösen halottak napján; (nov. 2.), hogy minél hamarabb Isten örömébe jussanak.

Összefoglalás


Csodálatos család tagja vagy: össze vagy kötve a kegyelem által a küzdő, a szenvedő s dicsőséges Egyházzal. Élj a szentek egyességének örömében! Éld a húsvéti titkot a földön, hogy eljuss Krisztussal és a szentekkel a feltámadásra!

Feladat


1. Ismerd meg védőszented életét; a szentek seregében különösen vele vedd fel a kapcsolatot ezen a héten! Kérd közbenjárását!
2. Válassz ki egy szentet, aki közel áll hozzád, s akinek nevét majd bérmanévként viselni szeretnéd!

Tudod-e?


Imádjuk-e a szenteket?
A szenteket nem imádjuk, csak mint példaképeinket tiszteljük, s közbenjárásukat kérjük Istennél.