V. részA lélekvándorlást - elfogadhatja-e egy keresztény?

(Olvasmány)Mit jelent a lélekvándorlás (reinkarnáció)?

A hinduizmus, buddhizmus, s a mai divatos New Age áramlatok (reiki, jógairányzatok stb.) nem hisznek a személyes, szerető Istenben, az Istennel való személyes találkozás lehetőségében, sem a földön, sem a halál után. De beszélnek az ember megtisztulásáról, az érzelmektől, ösztönöktől való megszabadulás fontosságáról. Az emberek többsége nem tud egyetlen élet alatt megtisztulni - mondják -, ezért többszörösen újjá kell születniük, egy más emberben, állatban, míg elérik a tisztulás állapotát. S így végül (nem túl vigasztaló kilátás!) belesemmisülhetnek a nirvánába, mindenségbe...

Mit mond a kereszténység?

Isten szeretet. A keresztény élet már itt a földön a Vele való személyes kapcsolat melegében zajlik, s ez teljesül be a halál után.
Bűneinktől nem "valahányadik életünk" után tisztulhatunk meg: Mert Jézus Krisztus vérével "tisztára mosott bennünket". Ezért minden bűnbánatban, minden gyónásban, sőt minden pillanatban új életet kezdhetünk. Ennek feltétele csak az, hogy higgyünk Krisztus megváltó szeretetében, adjuk át neki életünket, s akarjunk Vele új életet élni.
Halálunk után nem egy személytelen semmiben oldódunk fel vagy térünk vissza, hanem szemtől szembe találkozunk Istennel, a végtelen szeretettel, s benne a világ minden szépségével. S egyéniségünk itt nem megsemmisül, érzelmeink nem alszanak ki (ahogy az idézett vallások, áramlatok mondják), hanem beteljesülünk, megújulunk Istenben, minden képességünkkel, szép érzésünkkel együtt.

Egy keresztény tehát nem hihet a lélekvándorlásban!

- Akinek élő kapcsolata van Jézussal: aki tudja, hogy Isten most szereti őt, s hogy minden pillanatban, minden botlás után új életet kezdhet: aki tudja, hogy halála után az Istennel való személyes találkozás, és az élet beteljesülése várja, - abban fel sem merülhet a lélekvándorlás gondolata.

- A keresztény számára a lélekvándorlás és a keresztény hit összehasonlítása inkább szép példa arra, micsoda új fényt hozott Krisztus a világba. Jézus tanítása tartalmaz minden szép meglátást, amit más vallásokban találunk, de isteni módon kiegészíti, beteljesíti, felülmúlja azokat.

- Megjegyzendő: A mondottakon túl, a Szentírás sok kijelentése önmagában is kizárja a lélekvándorlást. Pl.: "Minden ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, s utána ítéletben legyen része" (Zsid 9,27). Jézus azt mondja: Akik jót tettek feltámadnak az örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az örök kárhozatra (Mt 25, 31-46). - A jobb latorhoz Jézus így szól: "Még ma velem leszel a Paradicsomban" (Lk 23,43). E latornak sem kell újjászületnie, hogy megtisztuljon... stb.