II. rész


Összefoglalás


(I-II. rész)

Isten és az ember kapcsolata a történelemben


1. Ismétlő kérdések


Mire következtetnek az istenhívők a világ rendjéből? (4)
Milyen tudósokat ismersz, akik a világ rendjéből Isten létére következtettek? (2. rész)
Hogyan igazolják az ember vágyai Isten létét? (7)
Lehetséges, hogy Isten szóba álljon az emberrel? (13)
Mi a Szentírás? (16)
Miért van széles körű ismeretekre szüksége annak, aki a Szentírást meg akarja érteni? (21)
Milyen következtetést vont le a zsidóság abból, hogy megtapasztalta Isten szeretetét? (24)
Hogyan fejlődött a zsidóság a kinyilatkoztatás vezetésével? (30)
Mi igazolja az ószövetségi vallás isteni eredetét? (31)

2. Az eddig tanultak összefüggése


Észrevetted, hogy az eddig tanult fejezetekből Isten és az emberiség kapcsolatának alakulását is megismertük? Próbáld meg összefoglalni, hogyan alakult a történelemben Isten és ember viszonya! Ha magadtól nem sikerül, olvasd el a következő sorokat!
Az ember gondolkodik, keres. Keresésében felfedezi a világ rendjét (2. l.) és saját végtelenbe nyúló keresését (3. l.) Ebből megsejti, hogy van Isten. Érzi, hogy Isten előtti imádással kell leborulnia     (4. l.) (I. rész).
De a történelem tanúsítja, hogy az ember hiába jutott el Isten létének megismeréséig, a pogány vallásokig. Életének nagy kérdéseire mégsem talált teljes megoldást. Ezért Isten megszólította Őt, hogy utat mutasson neki. (5. l.) A kinyilatkoztatást a Lélek vezetésével a szentírók leírták (6. l.). Mivel emberek írták le, a Biblia magán hordozza a kor vonásait, stílusát, világképét (6. és 7.).
A kinyilatkoztatás a zsidó nép történetében kezdődött. Isten és a zsidóság szeretetkapcsolatát és ennek történetét ószövetségnek nevezzük. A zsidó nép a kinyilatkoztatás által az emberi történelem két legnagyobb igazságát értette meg: hogy Isten szeret minket (8. 1.), és hogy erre a legtökéletesebb válasz az, ha szeretjük embertársainkat (9. l.). De a zsidóság a próféták jövendöléseiből azt is megtudta, hogy Isten még teljesebben ki akarja nyilatkoztatni az emberiség számára titkait az eljövendő Megváltó által, az újszövetségben. Ezért az egész ószövetség az újszövetségre, Jézusra várt (10. l.). (II. rész).

3. Mi számodra a legfontosabb teendő az eddig tanultak alapján?


Ha nem tudsz válaszolni, olvasd el a 15. kérdést. (Figyeld meg, hogy ugyanerről szól a 3., 11., 24., és 26. kérdés is!)